בטיחות

החברה פועלת ומקפידה על הפעלת הציוד והמערכות בתנאי בטיחות כמתחייב.

החברה שמה לעצמה את נושא הבטיחות בעדיפות עליונה תוך הקפדה על עמידה מלאה בתקנים הנדרשים.

כח האדם של החברה עובר הכשרות והשתלמויות מקצועיות תקופתיות ומיומן בכל אחד מסוגי ההובלה הניתנים על ידינו.

החברה מחויבות ליישום דרישות התקן הבינלאומי :9001:2008 ISO.