דלקים וכימיקלים

לחברה נסיון של שנים רבות וצי מכליות גדול המאפשר שינוע דלקים לתעשייה ותחבורה

  • דלקים לתחבורה
  •  דלקים לתעשייה
  •  גז גפ"מ.