הובלה מיוחדת

  • הובלת מטענים מיוחדים חורגי משקל ומידות
  • הובלה מקצועית באמצעים מיוחדים
  • עבודות באמצעות משאית מנוף
  • הובלת מוצרי דלק לסוגיהם
  • הובלת גז ג.פ.מ
  • הובלת שמנים לתעשיית המזון לבעלי חיים
  • הובלת חומרים מסוכנים
  • הובלת דלקים
  • הובלת חומרי נפץ וכימיקלים.