הובלת תפזורות

"עמק הירדן" מתמחה בהובלה כבדה באצמעות רכינות המיועדות להובלת תפזורת

  •  לתעשיית מזון לבעלי חיים
  • תוצרת חקלאית וגרעינים
  • מצעים לתשתיות ולתעשיית הבניה